Fundacja „Maszkety”

Celem Fundacji jest każda działalność promująca i wspierająca śląskich blogerów oraz region śląski, m.in.: wydawnicza, edukacyjna, fotograficzna, kulinarna, oraz społeczna, a także upowszechniająca wiedzę o historii, zwyczajach i kulinariach, wspierająca i rozwijająca kulturę, historię, zwyczaje i tradycje regionu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
1. Wydawanie magazynu i inną działalność wydawniczą,
2. Organizowanie i branie udziału w wydarzeniach wspierających działalność blogerów w regionie,
3. Organizowanie i udział w imprezach promujących region,
4. Organizowanie i udział w wystawach, pokazach, targach, jarmarkach, kiermaszach, warsztatach, szkoleniach, spotkaniach, itp.,
5. Działalność statutową we wszelkiego rodzaju jednostkach edukacyjnych, rządowych, samorządowych, a także każdego rodzaju organizacjach oraz grupach niesformalizowanych.
6. Współpracę z innymi organizacjami w zakresie działalności statutowej.