#10 – jesień

Jesień kojarzy się z obfitością i bogactwem przyrody – wrzesień, październik i listopad to najlepsze warzywno-owocowe miesiące w roku, można maszkecić po uszy kolorowych pyszności przed nadchodzącą, nieco nudną zimą.